Quicklists
UTMLenses

Sila berhubung dengan pihak pengurusan perpustakaan untuk sebarang masalah atau pertanyaan. 

Terima kasih.


Mohd Zaidi bin Othman
Librarian
Special Collection & Gallery
Multimedia Section
Perpustakaan UTM
Universiti Teknologi Malaysia
81310, Johor bahru

Office:+607-553 0302 Fax: +607-557 2555
Multimedia Development - Web Development - Library Media Management